Velkommen til Naldalhus

Naldalhus er startet af Ellen Naldal og har siden 1994 arbejdet med børn og unge samt par og forældre. Vi betjener både private og det offeltlige. 

I Naldalhus har vi altid arbejdet med udgangspunkt i det hele menneske.

Vi har tilbud til par og forældre. Derudover har vi tllbud til myndighedsrådgiver, familieplejekonsulenter, plejeforældre og forældre til anbragte børn. 

 

 

Par og forældre - tilbud til private

Naldalhus tilbyder parterapi og parweekender både i Danmark og Spanien. Vi tilbyder desuden at lave Par-tjek® enten som et selvstændigt tilbud eller i forbindelse med opstart af parterapi. 

Derudover tilbydes forældrerådgivning og famlieterapi.

Familieterapien tilbydes også til voksne børn og forældre (flere generationer).  

 

Familieafdelinger og plejefamilier - tilbud til kommuner

Naldalhus tilbyder supervision til socialrådgivere speciel indenfor Myndighedsområdet.

Der tilbydes endvidere supervision til plejeforældre, samt opholdsteder

Derudover tilbydes der §54 støtte til forældre med anbragte børn.

I samarbejde med Susanne Damm tilbydes familiebehandling, samt MIM og Theraplay® til udsatte familier. Der arbejdes ud fra en neuroaffektiv baseret tilgang.

Der tilbydes endvidere MIM og Theraplay® til plejefamilierne, evt kombineret med supervision.