Familiebehandling

Familiebehandling henvender sig til familier med børn i alle aldre, hvor forældrekompetencen er udfordret, og hvor barnets følelsesmæssige og adfærdsmæssige udvikling samt sociale kompetencer af forskellige årsager ikke er tilstrækkelig udviklede. 

Vi arbejder ud fra 30 års erfaring med familiebehandling, og vi benytter et helhedsorienteret behandlingsfokus med barnet i centrum. 

Vi har stor fleksibilitet, med hensyn til hvornår og hvor ofte vi kommer i familien, idet vi tilpasser os den enkelte families behov. Det vil i princippet være muligt at få fat i os 24/7.  

Vi arbejder bl.a ud fra en neuroaffektiv tilgang. De metoder, vi benytter os af, er bla. Sandplay, Theraplay®, MIM, samtale, konkrete opgaver og video.

Det vi arbejder bl.a med  forældrenes evne til :

Vi udarbejder en kort rapport, som indeholder en beskrivelse af:

Vi laver en samlet vurdering af børn og forældre og evt. netværk og deres behov for evt. støtte/behandling fremadrettet. 

775 kr/ time

Kørsel: 3,70 kr./ km (statens takst) + køretid 50% af timepris.