Kursus - Forældre i øjenhøjde

Forældresamarbejde i arbejdet med anbragte børn - Workshop for plejeforældre

 

Børn har forældrene hele livet. Vi ved, at de biologiske forældre til børn, som ikke bor hjemme, har en overordentlig stor betydning for barnets trivsel og udvikling.

Plejeforældrenes samarbejde med de biologiske forældre kan ofte være en tidskævende og ressourcekrævende opgave. Der kan være behov for faglig viden og kompetenceudvikling, for at opnå et godt og givende samarbejde.

Biologiske forældre skal ses som en ressource, og barnet/den unge skal opleve en sammenhæng imellem hjem og plejefamilie. Barnet/den unge vil herigennem kunne have samme identitet både hos plejefamilien og hos de biologiske forældre. Denne balance er en nødvendighed for at styrke barnets/den unges udvikling personligt, socialt og fagligt.

I workshoppen vil vi have et særligt fokus på de biologiske forældre, som ofte selv er omsorgssvigtede, og på hvilke værktøjer, vi kan anvende for at opnå det bedst mulige samarbejde.

Workshoppens indhold:

Workshoppen vil indeholde forskellige temaer, bl.a. rammerne for barnets rettigheder til samvær (som beskrevet i serviceloven) og omsorgssvigtede forældres ressourcer og udfordringer i forhold til samarbejdet sammenholdt med plejeforældrenes udfordringer. Dette vil blive koblet sammen med begrebet mentalisering og forskellige anerkendende kommunikationsværktøjer.

Workshoppen vil bestå af teoretiske oplæg, videoklip og gruppesupervision.

For at få det bedste udbytte af workshoppen indebærer det, at man arbejder ud fra egne erfaringer med biologiske forældre. Kurset forudsætter, at man som plejeforældre er indstillet på at se, hvad man selv bærer med ind i relationerne til de biologiske forældre.
 

Se andre tilbud til plejefamilier:
MIM Plejefamilier
Thearaplay® Plejefamilier
Supervision af Plejefamilier

 

Workshoppen strækker sig over 4 gange á 3 timer.

Antal: 4 plejefamilier á 2 personer (i alt 8 personer).

Tidspunkt: Kontakt Naldalhus

Sted: Naldalhus, Jacob Møllersgade 4 st., 9560 Hadsund.

Pris:  3400 kr./plejefamilie for to personer. Prisen er inkl. kaffe, the, rundstykker og frugt.