Overgang fra ung til voksen

 

TRANCIT og Naldalhus samarbejder omkring tilbud til unge i alderen 16-22 år, som er anbragt uden for i hjemmet, samt unge der har haft en fast kontaktperson indtil det fyldte 18.år, som vurderes til at kunne profitere af at flytte i egen bolig med støtte.

Trancit tilbyder en indsatspakke som indeholder:

Naldalhus varetager ansvaret for indsatsen omkring Forældresamarbejdet og yder supervision til medarbejderne.
 

Forældresamarbejdet

Der har ofte været udfordringer i den unges tilknytning til sin biologiske familie, hvorfor der også vil være udfordringer i den unges adskillelsesproces fra familien. Dette er ofte et overset aspekt, som kan have en afgørende betydning for den unges måde at håndterer voksentilværelsen på.

Vi er opmærksomme på den unges tilknytningsmønster til familien, for derigennem at kunne have fokus på den unges adskillelsesproces.

Det betyder, at vi inddrager den unges primære omsorgspersoner i et forpligtende samarbejde omkring den unges overgang fra ung til voksen. 

 

TRANCIT: mail@trancit.dk - tlf. 25 94 94 54