Sandplay

 

Sandbilleder gør det ukonkrete konkret

Ethvert menneske har en medfødt kreativitet og evne til at bearbejde oplevelser gennem billeder og symboler. Derfor er sandplay et godt redskab, når børn har brug for at udtrykke deres følelser.

Sandplay kræver ingen ord, fordi barnet ved hjælp af nogle figurer skaber et billede i sand. Ved at skabe billedet i sand, bliver det ukonkrete mere konkret, og barnet får dermed lettere ved at forholde sig til sin egen verden. Gennem sandplay får barnet hjælp til at udtrykke det, som kan være svært at udtrykke med ord.

 

Hvem har glæde af sandplay?

Hvis dit barn signalerer, at det ikke trives, kan barnet med sandplay bearbejde sine følelser, udvikle sine menneskelige kompetencer og komme i bedre balance.
Sandplay henvender sig til børn fra ca. 4 års alderen, der f.eks. på grund af sorg, overgreb, vold eller skilsmisse signalerer:
Indadvendthed
Tristhed
Frygt
Aggressivitet
Tilknytningsvanskeligheder
Mistillid
Urolig adfærd
Indlæringsvanskeligheder

 

Hvordan foregår sandplay?

Det er nemt for børn at starte på sandplay, fordi figurerne,  sandet og sandkasserne er naturlige elementer i deres hverdag. Sandplay foregår i et rum, hvor der er opstillet to sandkasser og mange symbol figurer.
Terapeuten vil gennem nærvær og omsorg opmuntre barnet til at udtrykke sig på sine egne præmisser.
Barnet vil derfor ofte opleve, at det bliver forstået på et dybere plan. Det vil opleve, at terapeuten kan  modtage og bære dets smerte, og alene det vil aflaste barnet.
 

Hvordan inddrages forældrene (forældre samarbejdet)?

Det er vigtigt, at forældrene støtter barnet under forløbet. De får naturligvis opbakning fra terapeuten, som de har samtaler med. I nogle tilfælde er det relevant, at forældrene er til stede under terapien. Barnet vil her få en oplevelse af, at det ikke er alene om at skabe en positiv forandring.

Sandplay kan foregå både i Aalborg og Hadsund. 

 

Pris: 775kr/time

Kørsel: 3,70 kr (Statens takst) køretid: 50% af timeprisen.