Supervision af socialrådgiver (gruppe/individuel)

 

Supervision og kompetenceudvikling af socialrådgivere i familieafdelinger

Gruppesupervisionens særlige styrke er, at man inddrager gruppen, som repræsenterer en rigdom af tanker, nysgerrighed, viden, associationer, livserfaring og kreativitet. Vi arbejder ud fra den anerkendende dialog, som gør, at ressourcerne i det enkelte menneske kommer frem. 

Det er yderst interessant for mig at arbejde på at styrke den faglige kompetence i en gruppe. Jeg oplever ofte, at der findes rigtig meget erfaring og viden samlet i en gruppe, og at min opgave er at få den vidensdeling i spil på en tryg og samtidig udfordrende måde, således at fagligheden hele tiden øges og styrkes for den enkelte og for gruppen.

Supervisionen indeholder ofte små faglige oplæg, som knytter sig til de problematikker, som supervisoren præsenterer.

Såfremt der opstår et behov for mere faglig viden idenfor et område, kan jeg lave kortere eller længere oplæg om emnet efter behov. Dette aftales fra gang til gang.

Der hvor det er relevant tages der afsæt i ICS ( Integrated Children's System ). Min funktion som supervisor er primært at styre processen, spørge ind og give faglig sparring, primært omkring tilknytning og mentalisering, forældrekompetencer mm. Det giver gruppen en større fællesviden og erfaring med ICS.

 Såfremt I anvender, eller er bekendt med SoS ( Sign of Safety),  vil det kunne indgå i supervisionen som en naturlig del. 

Erfaring viser, at fælles afklaringer har bedre chancer for at blive realiseret i praksis.

Gruppesupervision:    1.250 kr. + moms/ time 
Individuel supervision:  850 kr. + moms/time